Преселби, Селидби, Пакување, Транспорт, Товар, Истовар, Складирање на ствари - Низ цела Македонија

Borche Lazarov

Супер позитивен впечаток за Dora Moving – компанија која нуди преселба на домови, монтажа / демонтажа и складирање. Секоја чест за сериозноста, професионалноста и постапување согласно договореното.