Преселби, Селидби, Пакување, Транспорт, Товар, Истовар, Складирање на ствари - Низ цела Македонија

B. Mirkova Natasha

Секоја чест на професионалноста, брзината и организираноста во процесот на нашата селидба. Она што мислевме дека ќе биде комплицирано, испадна лесно и едноставно поради тимот на Дора!