ПЛАН ЗА ПРЕСЕЛБА

Подготвување

Првиот чекор за преселба е нејзиното планирање. Првично, треба да одговорите на следниве прашања :

  • Од каде до каде се преселувате

  • Од кој до кој спрат?

  • Дали местото од кое се селите и местото каде ќе се селите имаат лифт?

  • Колку работи имате за преселба?

  • Дали сакате ние да ве спакуваме или сакате вие сами да го завршите тој дел?

Откако ги одговорите горенаведените прашања следува 2 дел:

Пишете ни или јавете ни се

Најдобра понуда ќе добиете доколку ни испратите слики од Вашиот инвентар кој треба да се пресели на следниот број +389 70 596 030

Лицето одговорно од нашиот тим ќе направи точна проценка. Доколку имате повеќе прашања ви стоиме на располагање, слободно јавете ни се. Ние сме тука да ви помогнеме.

Понуда

Откако ќе ги добиеме сите потребни информации за преселбата, ќе ги разгледаме вашите потреби и во зависност од големината на преселбата и пристапноста на локациите ние:

  • Ќе ви испратиме понуда или

  • Ќе закажеме состанок со тоа што ќе направиме увид на лице место – бесплатна проценка и во текот на денот ќе ви испратиме понуда

Исто така можете да ги пополните долунаведените табели со потребните информации.

Побарај понуда

Информации За селидбата

8 + 9 =